Marlous Veldhof

Marlous Veldhof

Senior Legal Counsel Essent

Insights geeft een goed beeld van hoe je zelf – op de werkvloer - in elkaar steekt en hoe zich dit verhoudt tot de karakters en gedragingen van je collega’s. Met de ene persoon kun je nou eenmaal beter samenwerken dan met de ander, maar hoe komt dat? En wat kun je er aan doen om de samenwerking juist met de personen waarmee het wat minder klikt te verbeteren? Insights geeft je inzicht in jezelf en in anderen. Door invulling van een korte vragenlijst komt je persoonlijke profiel naar voren. Je krijgt een verslag met daarin een beschrijving van onder andere je persoonlijke stijl, je omgang met anderen, je belangrijkste sterke & zwakke punten, je waarde voor het team waarbinnen je werkzaam bent. Het mooie van deze methodiek is dat je bruikbare en concrete tips krijgt en suggesties voor (verdere) ontwikkeling. Ook het belang en de voordelen van diversiteit van persoonlijkheden in teamverband wordt door de Insightsmethodiek duidelijk gemaakt.

Liesbeth is een prettig en open persoon. Ze geeft je een veilig gevoel en dat draagt bij aan de ontdekkingstocht naar jezelf. Ze gebruikt veel humor en dat helpt om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. Liesbeth haalt op een vriendelijke en open wijze de onderste steen boven en maakt alles bespreekbaar.'